Čarda na Dunavu Cesla

Program Festivala - Čarda na Dunavu "Cesla"

PETAK, 08.septembar

 

16.00-16.45 Muzičko popodne, Svetozar-Saša Kovačevićevergreen


Svetozar Saša Kovačević (1950) kompozitor i orguljaš

Nižu i Srednju Muzičku školu odsek teoretsko nastavnički i instrumentalni ( harmonika) završio je u Novom Sadu u Muzičkoj školi “ Isidor Bajić”
U Beogradu na FMU završio je I stepen muzičke pedagogije.
Kompoziciju je studirao na FMU u Beogradu u klasi akademika prof. Vasilija Mokranjca, zatim na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi akademika prof. Rudolfa Bručija a diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi akademika prof. Dušana Radića
Bio je na seminarima za gradnju i štimovanje orgulja i kamernu muziku 1973. u Grožnjanu (Hrvatska) kod profesora i graditelja orgulja Patrika Colona (Belgija) i 1974. u Amsterdamu i Utrehtu pri kampu Muzičke omladine (Holandija).
Predavao je harmoniku u Muzičkoj školi “Davorin Jenko” u Beogradu. Bio je korepetitor opere i baleta Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu i samostalni stručni saradnik – korepetitor na dramskom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu za predmet: Tehnika glasa. Predavao je predmet korepeticija i čitanje sa lista ( prima vista) na klavirskom odseku Muzičke škole “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Bio je orguljaš Reformatsko / hrišćanske crkve u Novom Sadu i Somboru. Inicijator je otvaranja Srednje Muzičke škole u Somboru 2008.Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu je redovni profesor na Muzičkom departmanu, katedre za Kompoziciju i Muzikologiju za predmet: Sviranje i čitanje orkestarskih partitura. 2005. g u oktobru na Univerzitetu u Mariboru ( Slovenija) po pozivu povodom 30 godina mariborskog univerziteta kao predstavnik Srbije prezentovao je svoj referat o ekumenizmu u muzici sa osvrtom na autorsko delo “Missa Oecumenica” na internacionalnom simpozijumu: “ Religija i integracije” pod pokroviteljstvom Evropske Unije, Evropske Akademije nauka i umetnosti iz Salzburga i Dunavske rektorske komisije. 2005. Internacionalni Biografski Centar (IBC) u Kembridžu – Engleska uvrstio ga je medju internacionalne kompozitore a 2010. godine isti IBC mu je dodelio Diplomu i srebrnu medalju za kompozicije na polju ekumenske muzike (Missa Oecumenica). Takodje, po njihovom izboru uvršten je u publikaciju medju 2000 izuzetnih intelektualaca za 21 vek. (2000 Outstanding Intellectuals of the 21st century). Kompozitorski opus obuhvata preko 300 kompozicija duhovne muzike, solo pesme, scenske, instrumentalne, kamerne i simfonijske muzike. Nagrade:
1973. Pula. (Hrvatska) III nagrada za kompoziciju Preludium, Adagio i Fugato za orkestar harmonika
1995. Niš. Nagrada za najbolju scensku muziku na Festivalu lutkarskih scena Srbije za predstavu „Patkica žutkica“ Lutkarskog pozorišta iz Zrenjanina.
2016. Novi Bečej. Prva nagrada žirija i Nagrada publike za solo pesmu “Da li znaš..” na 24 Festivalu “Obzorja na Tisi” - dani Josifa Marinkovića
Član je Saveza kompozitora Srbije i Vojvodine
CD izdanja:
1.Kroz mirise samoće – ciklus kompozicija za Flautu i Orgulje 2000. Izdanje autora
2.Partita Petrovaradinska – izbor autorske muzike 2001. Izdanje autora
3.Missa Oecumenica – za soliste, mešoviti hor, barokni orkestar i kontinuo, 2003. Izdanje autora
4.Bajićevi gudači – 9 autorskih kompozicija za soliste gudače, učenike muzičke škole u Novom Sadu. Izdanje muzičke škole “ Isidor Bajić” u Novom Sadu 2007.
5. Gudački kvartet „Amizade“ iz Brazilije (Brazil) uvrstio je Fantaziju i Fugu u svoj CD. Izdanje Ministarstvo kulture Brazila 2010.